• PIT-11

    Deklaracja PIT-11 to informacja o dochodach podatnika, którą otrzymuje zarówno Urząd Skarbowy, jak i podatnik od płatnika.

  • Przepisy prawne

    Obecne przepisy prawne stanowią, że deklaracja PIT-11 w formie elektronicznej posiada taką samą wartość prawną jak dokument w formie papierowej. Dokument taki przesyłany jest jako plik w formacie PDF. Dodatkowym uwiarygodnieniem jest tzw. bezpieczny podpis elektroniczny.

  •